Rút gọn link hiệu suất cao với Shorten World

Kéo nút này vào thanh công cụ của trình duyệt của bạn

Chỉ cần kéo nút Shorten World này vào thanh công cụ của trình duyệt của bạn. Lần sau khi duyệt bất kỳ trang web nào, nếu bạn muốn rút gọn liên kết chỉ cần nhấp vào nút đó liên kết rút gọn của bạn sẽ được tạo

Bằng cách này, bạn sẽ tạo URL ngắn nhanh hơn và tăng hiệu suất tiếp thị của mình

SHORTEN WORLD URL