Các tính năng và bảng giá

Những gói dịch vụ cho các thương hiệu và doanh nghiệp thuộc mọi quy mô

Công cụ rút gọn link, liên kết thương hiệu, mã QR và trang tiểu sử

Các câu hỏi thường gặp

Đúng! Shorten World miễn phí trọn đời và luôn miễn phí. Bạn không cần phải trả bất cứ điều gì để sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Nhưng để trở thành chuyên gia và tiếp thị một cách tự tin, bạn nên cân nhắc đăng ký ít nhất một gói. Nó quyền năng hơn và giúp bạn thành công hơn
Đúng! Bạn có thể bắt đầu với gói miễn phí của chúng tôi và nâng cấp bất cứ lúc nào để tận hưởng các tính năng cao cấp.
Bạn sẽ tự động được tính phí vào đầu mỗi chu kỳ cho đến khi gói đăng ký bị hủy.
Khi tài khoản của bạn đã bị xóa, đăng ký của bạn sẽ bị hủy và chúng tôi sẽ xóa tất cả dữ liệu từ các máy chủ của chúng tôi bao gồm nhưng không giới hạn các liên kết của bạn, dữ liệu lưu lượng truy cập, pixel và tất cả các dữ liệu liên quan khác.