Cải thiện việc rút ngắn liên kết với nút SHORTEN WORLD URL

Kéo nút vào thanh công cụ của trình duyệt của bạn và bắt đầu sử dụng.
Từ giờ, khi duyệt một trang web, bất cứ khi nào bạn nhấp vào nút "SHORTEN WORLD URL", bạn sẽ rút ngắn và đơn giản hóa url của nó bằng cách sử dụng SHORTEN WORLD - Trình rút ngắn URL tùy chỉnh miễn phí.

Kéo nó vào thanh công cụ của trình duyệt của bạn
SHORTEN WORLD URL