Bigbang.to
Tên miền được cấu hình để xử lý các liên kết từ SHORTEN WORLD - Nền tảng quản lý liên kết

Tên miền thương hiệu tùy chỉnh

Rút ngắn các liên kết bằng cách sử dụng tên miền thương hiệu của riêng bạn để tăng tỷ lệ nhấp chuột

Bạn có cần một công cụ cho phép bạn rút ngắn liên kết, theo dõi tỷ lệ nhấp chuột của khách hàng, nhưng cũng duy trì và đại diện cho thương hiệu của bạn? SHORTEN WORLD mang đến một cơ hội cho bạn. Bạn có thể rút ngắn và phân tích tỷ lệ nhấp chuột vào liên kết dưới thương hiệu của riêng bạn - Bạn có thể thêm nhiều tên miền tùy chỉnh và thay thế các tên miền của chúng tôi bằng yourowndomain.com

Xem các tính năng và bảng giá
SHORTEN WORLD - Use Custom Branded Domain for link shortening