Đăng nhập

Bạn chưa có tài khoản?Tạo tài khoản

Quy tắc đăng nhập an toàn
Bảo vệ dữ liệu của bạn và luôn cẩn thận khi đăng nhập.

Dữ liệu đăng nhập

Giữ thông tin đăng nhập của bạn an toàn và không chia sẻ chúng với bất kỳ ai. Luôn sử dụng mật khẩu mạnh.

Trang đăng nhập

Luôn đảm bảo rằng bạn đang truy cập đúng trang đăng nhập trước khi nhập thông tin đăng nhập và mật khẩu. Kiểm tra kỹ địa chỉ trang web trong trình duyệt của bạn trước khi nhập chi tiết đăng nhập.

Xác thực nhiều lớp

Sử dụng phương pháp đăng nhập hai lớp. Trên trang web, chúng tôi cung cấp 2FA với mật khẩu dùng một lần qua e-mail hoặc sử dụng Google Authenticator.

Đề phòng các email và tin nhắn văn bản đáng ngờ

Luôn kiểm tra người gửi e-mail và tin nhắn văn bản. Không nhấp vào liên kết từ những người gửi không xác định, đặc biệt khi họ yêu cầu bạn cung cấp chi tiết đăng nhập.

Không cài đặt phần mềm từ các nguồn không xác định

Không cài đặt phần mềm không rõ nguồn gốc. Luôn sử dụng từ các nguồn chính thức.

Phần mềm chống vi rút

Sử dụng phần mềm chống vi-rút được cập nhật mới nhất trên thiết bị và máy tính của bạn.